Начало » Общи условия
Общи условия
Общи условия, според които “Некст Ко” ООД, наричан по-долу Доставчик, предоставя услуги на потребителите си чрез сайта си на адрес в интернет www.skindoctors.bg, наричан по-долу за краткост сайта.

ДОГОВОР
При регистрацията си в сайта, зареждането на която и да е страница от сайта с вградените хипер-връзки в тях, както и в другите страници на www.skindoctors.bg или чрез ползването или заплащането на продукти или услуги предлагани чрез сайта, Потребителят декларира, че се е запознал и приема общите условия на Доставчика, че се задължава да спазва всички процедури и правила, представени му от Доставчика в страницата му в Интернет. От момента на регистрацията се счита, че между страните съществува правно валиден договор, сключен в съответствие с изискванията на общите условия. Изрична писмена форма за наличието на този договор не е необходима.

ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА
Доставчикът може да променя настоящите Общи условия. Промяната влиза в сила след публикуването й в сайта. Задължение на потребителя е да следи за промените отразени в сайта и да съобразява поведението си с актуалните Общи условия. В случай, че клиентът не инициира прекратяване на договора, се счита, че го приема заедно с внесените промени. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали във връзка с валидно подадена преди промяната заявка за покупка на стока.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП)
1. Сайта www.skindoctors.bg е собственост на “Некст Ко”ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, жк.Надежда, бл.216, ЕИК 131352125. 2. Всички характеристики на стоките са описани подробно в страницата за представяне на всеки отделен артикул. 3. Всички изписани цени на страниците на предлаганите артикули са с вкл. ДДС. 4. Не налагаме никаква допълнителна стойност при използване на предлаганите средства за комуникация с нас. 5. Начините за доставка на поръчани от нас стоки са подробно описани в раздела „Условия и срокове за доставка”.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ
www.skindoctors.bg е информационен сайт с електронен магазин. Сайтът дава възможност на своите потребители за достъп до наличната информация, както и да купуват през интернет мрежата, продуктите с марка Skindoctors. Потребителите могат да ползват информацията публикувана в сайта само за лична употреба с нетърговска цел. Не се позволява съдържанието на сайта да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е друг начин. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, с които нарушават законите на РБ и общоприетите правила за комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и всички опити за разпространение на вируси и други компютърни програми, които са проектирани за причиняване и нарушаване на каквито и да било права и интереси на трети лица. Потребителите на сайта нямат право да го претоварват с фиктивни заявки.

АВТОРСКИ ПРАВА
SkinDoctors и наименованията на отделните продукти са търговска марка на Skin Doctors Cosmeceuticals, 16 Jubilee Avenue, Warriewood, NSW, Australia, 2102.
Skin Doctors Cosmeceuticals се представлява в България от “Некст Ко” ООД, гр. София, ЕИК 131352125. Изложеният в сайта www.skindoctors.bg материал не може да бъде копиран, възпроизвеждан, разпространяван, препращан под различна форма без предварителното разрешение на "Некст Ко” ООД. Разрешение за изтегляне на материали от този Сайт се дават само за лични некомерсиални цели. "Некст Ко” ООД забранява публикуване на копие на сайта.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
При регистрирането си в www.skindoctors.bg, всеки потребител на сайта си създава свое уникално потребителско име – комбинация от букви и цифри, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено при изпълнение на заявена от него поръчка.
Избора на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител на www.skindoctors.bg носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им. Личните данни – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка , актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация в www.skindoctors.bg са под закрила на Закона за защита на личните данни.
Всеки регистриран в www.skindoctors.bg потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителя следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация която е въвел при регистрацията си.

СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА
За да направи поръчка, Потребителят трябва да попълни необходимите данни на указаните места. Възможно е данните на получателя да са различни от данните на заявителя на поръчката. При този случай плащането трябва да се извърши предварително, след което ще се достави на адреса на получателя. 
Цена на доставката
Цената на доставката е 8.50 лв за цялата страна.
При поръчка на обща стойност над 50.00 лв  стойността на доставката е за сметка на магазина.
Услугата "Доставка във фиксиран час" не се предлага.

ВРЕМЕ НА ДОСТАВКА
Доставките се извършват от 9.00 ч до 18.00 ч. в работни дни.
Доставката на вашите поръчки се изпълнява до 2 работни дни, ако поръчката е била направена в работен ден до 15 часа. Ако е направена след този час за начало се взима следващия работен ден. При заявена поръчка през почивните дни, тя се изпраща през първия работен ден, като доставката е до 2 дни.
Когато плащането на поръчката е по банков път /платежно нареждане, вносна бележка/ за дата на заявката се смята деня на получаване на плащането по сметката на МАГАЗИНА.
В този случай служител на www.skindoctors.bg ще се свърже с Вас веднага след потвърждението за извършено плащане и ще Ви каже кога ще пристигне Вашата доставка. Този вид доставка важи на територията на цялата страна.

ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ
Вашите поръчки се приемат по електронен път, чрез електронния магазин, както и на посочения в сайта телефон. Моля бъдете внимателни при въвеждането на Вашият имейл адрес, защото потвърждението на поръчката при заплащане в брой и банков път се осъществява чрез него.
Системата ще Ви информира, че поръчката Ви е приета. Още при финализирането на Вашата поръчка, ще можете да видите всички продукти, които купувате, размера на сумата, която ще платите, начинът на плащане, адресът на доставка. Ако забележите някаква неточност в попълнените от Вас данни, моля обадете ни се незабавно. Всички поръчки, които подавате към www.skindoctors.bg се приемат 24 в денонощието.

ПРАВО НА ОТКАЗ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКАТА
Клиентите на www.skindoctors.bg могат да откажат да получат поръчаната от нас стока в следните случаи:
а. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
б. при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;
в. цената, предявена на Клиента за заплащане, не съответства на дължимата цена;

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ СТОКАТА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО Й.
Потребителя има право да се откаже от поръчаните продукти в срок от 14 дни от получаването им в случай, че те не са използвани, не е нарушавана цялостта на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 (ал.1) от ЗЗП. Това може да се извърши на зададените за контакт в Сайта начини. Транспортните разходи при този случай са за сметка на Потребителя и се заплащат на куриера при вземането им за транспортиране обратно за Доставчика. Платената сума се възстановява на Потребителя според начина на плащане с изключение на транспортните разходи. При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Доставчикът се ангажира той да бъде подменен с нов или да възстанови заплатената от Потребителя стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Потребителя е упражнил правото си на отказ. При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. При несъответствие на получените продукти с поръчаните Доставчикът заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.
При липса на поръчни продукти от Потребителя Доставчикът може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителя откаже да замени продуктите Доставчикът възстановява заплатената сума. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ
Доставчикът има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта, без за това да дължи предварително предизвестяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на информация, то доставчикът има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, когато има такива. Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена под старата, която е зачертана.
 
Skin Doctors
Skin Doctors
 

Потребителски вход